Wprowadzenie

Telemetry jest systemem telemetrycznym (służącym do wielopunktowego pomiaru i sterowania temperatura) z interfejsem ethernetowym zrealizowanym w ramach pracy dyplomowej "Konstrukcja systemu telemetrycznego z wykorzystaniem technologii internetowych" na Politechnice Poznańskiej (z sukcesem obronionej ;).

Elementy systemu

* ATMEGA32 - mikrokontroler nadzorujący prace systemu
* ENC28J60 - scalony sterownik ethernetu 10Mb z interfejsem SPI
* DS18B20 - czujniki temperatury 1wire
* DS1306 - zegar RTC z interfejsem SPI
* 25LC1025 - pamięć EEPROM 128kB z interfejsem SPI ("firmware")
* karta MMC/SD - pamięć na dane pomiarowe

Zdjęcia
Projekt na "stykówkach":

* {http://wiki.macbre.net/images/telemetry/IMG_0531_small.jpg}
* {http://wiki.macbre.net/images/telemetry/IMG_0561_small.jpg}
* {http://wiki.macbre.net/images/telemetry/IMG_1251_small.jpg}

Montaz:

* {http://wiki.macbre.net/images/telemetry/IMG_1385.jpg} - przy montażu
* {http://wiki.macbre.net/images/telemetry/IMG_1439.jpg} - płytka główna + płytka grzewcza
* {http://wiki.macbre.net/images/telemetry/IMG_1440.jpg} - płytka główna
* {http://wiki.macbre.net/images/telemetry/IMG_1441.jpg} - zbliżenie na płytkę główną
* {http://wiki.macbre.net/images/telemetry/IMG_1442.jpg} - zbliżenie na płytkę główną
* {http://wiki.macbre.net/images/telemetry/IMG_1454.jpg} - płytka pod zdecydowanie mniej estetycznym katem ;)
* {http://wiki.macbre.net/images/telemetry/IMG_1455.jpg} - zbliżenie tegoż kata...

Inne:

* {http://wiki.macbre.net/images/telemetry/daq_matlab_opera.png} - interfejs WWW + MATLAB

Dla szczególnie zainteresowanych:

* {http://wiki.macbre.net/images/telemetry/prezentacja_telemetria.pdf} - prezentacja (2,1 MB) przedstawiająca założenia i konstrukcje systemu oraz szczegóły teoretyczne zastosowanego algorytmu sterowania gradientem (wraz z wynikami pomiarów)
* {http://wiki.macbre.net/images/telemetry/praca_telemetria.pdf} - elektroniczna wersja pracy (2,5 MB), 108 stron trzymającej w napięciu lektury :)
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki